INFO Smelik, Bernadette: 3-89323-081-5
» Autorenverzeichnis 

      
  bestellen   
— Woord Vooraf
I. Inleiding: Bijfiguren in de Lancelot en prose / De entrelacement-verteltechniek / De gebruikte brontekst / Indeling van de Lancelot en prose volgens de editie Micha / Methoden en opzet van deze studie
II. Hoofdpersonen, bijfiguren en figuranten: Inleiding / Hoofdpersonen / Figuranten / De bijfiguren (Anonimiteit versus eigennaam; De tekstomvang en het aantal optredens) / De sociale groepen (jonkvrouwen en dames; ridders; schildknapen; kluizenaars en religieuzen; dwergen; overige personages / Besluit
III. Functies: Tekst en verhaal / Vladimir Propps functietheorie / Vergelijking van tekstcorpora: de Lancelot en prose en Russische toversprookjes / Tekst en verhaal in de Lancelot en prose / De functies in de Lancelot en prose (Provocatie; Hiërarchiebepaling; Informatie) / Conclusie
IV. Het functiegrondpatroon: Functieclusters en het functiegrondpatroon (Provocatie voor Hiërarchiebepaling; De plaats van Informatie; Functiegrondpatroon) / Mogelijkheden tot patroonvariatie (De stapeling van functies; Het splitsings-procédé; Ingebedde functies) / Grondpatroon en ‘avontuur’ / Conclusie
V. Bijfiguren en functiegrondpatroon: twee avonturentypen: Bijfiguren en functies (Provocatie verdeeld over de categorieën bijfiguren; Hiërarchiebepaling verdeeld over de categorieën bijfiguren; De kern van het avontuur; Informatie verdeeld over de categorieën bijfiguren) / Eén schematisch avontuur / Twee avonturentypen: ab ovo en in medias res / De afwisseling van avonturen / Slot
VI. De thematische rol van bijfiguren: Ridders (... als bijfiguren van het eerste plan) / Jonkvrouwen (... als hulpvragers; ... als leedverzachters; ... als verstrekkers van informatie; ... als gids; ... als bijfiguren van het eerste plan) / Schildknapen / Dwergen / Kluizenaars / Conclusie / Vergelijking jonkvrouwen-kluizenaars / Conclusie: De tweedeling
VII. Conclusie: Inleiding en samenvatting (Bijfiguren; De anatomie van het avontuur; Het schematisch avontuur en de twee avonturen typen; Typen personages en functies) / Het verwachtingspatroon bij het publiek / Slot
Appendix: 1. Samenvatting van de Lancelot en prose (volgens de editie Micha) / 2. Lijst van namen die voorkomen in de overgangsformules / 3. Verhouding naam-anoniem bij bijfiguren en figuranten / 4. Lijst van bijfiguren / 5. De functieclusters van hoofdstukken XLIII, XLIV en XLV / 6. Demonstratie van het verwachtingspatroon / Summary — Bibliografie — Index van besproken bijfiguren — Index van besproken tekstpassages
|| Nodus VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden