INFO Ruijsendaal/Rutten/Vonk (Red.): 3-89323-219-2
•••» Autorenverzeichnis 
COVER 
Voorwoord // Bij wijze van inleiding // Publicaties van Geert Dibbets // A. A. Weijnen: Tien etymologieën van dialectwoorden // J. B. Berns: Geografie en taal-kunde. De Kaart van de Volk- en Tael-Verspreiding over Eu-ropa van Lambert ten Kate // J. H. Brouwers: Horatius als voorbeeld en inspiratiebron in Vossius’ De imitatione // H. M. Hermkens: Pronominale aanspreekvormen en imperatief bij de humanistische grammatici // Wim Hummelen: Joncker Prepus Vanden Broecke // Piet van Sterkenburg: Informeel taalgebruik uit de zeventiende eeuw. De brieven van Elant du Bois (1642-1676) // M. C. van den Toorn: De instroom van staartelozen // Peter Ackema: Pronominale clisis in het Middelnederlands en de verhouding tussen syntaxis en fonologie // Roland de Bonth: De opvoeding van een halve wees. De briefwisseling tussen Balthazar Huydecoper en Pieter van der Schelling // Lia van Gemert: De snoepige grillen van hillebillen — straatgewoel op het zeventiende-eeuwse toneel // Hans Hulshof: Theorie, waarneming en toepassing van taalgebruik in Den Hertogs laatste schoolgrammatica // Jos Hulsker: Naar aanleiding van de elfde stelling van Dibbets // Maarten Klein: Eens moet het Hofwijck zijn // C. H. Kneepkens: The Didactics of Grammar in the Late Fifteenth Century. The Exercitium puerorum grammaticale and Zenders’ Opus minus // Anneke Neijt: De logica van de geschiedenis // Gijsbert Rutten: Verwer, Van Hoogstraten en het verleden. De politieke betekenis van twee achttiende-eeuwse taalgeschiedenissen // Frans A. M. Schaars: Dat den armen mijn dus derft, es geen cleijne saecke // Paul Wackers: Het Circemetrum in de Gentse Boethius van 1485 // Minne G. de Boer: Zonder schikkinge strooit men maar woorden in den windt. Over de taaltheorie van Lodewijk Meijer zoals die blijkt uit zijn Italiaansche Spraakkonst // Cor van Bree: Auslautverscherping bij de oude grammatici en in de dialecten en het Fries // Jan De Clercq: De Dictionaris In Fransoys eń vlaemsch oft neder duytsch (1552/1555) van Glaude Luython // Nico Lioce: Barthold Henrik Lulofs (1787-1849) en zijn Nederlandsche Spraakkunst (1823) // Jan Noordegraaf: ‘De geboorte en aenwasch der sprake’. Lambert ten Kate over de redelijke mens // Els Ruijsendaal: De woordsoorten in de oudste Nederlandse grammatica’s. Het opbouwen van een terminologie // Pierre Swiggers: Un manuel de didactique grammaticale: La Briefue & vtile instruction (1552) de Hector Forest "de Vaison" // Frank Vonk: Gustav Gerber als onderwijsman // Marijke J. van der Wal: Relativiteit in de grammaticale traditie: tussen norm en descriptie? // INDEX NOMINUM

       • • •  
 •• bestellen ••  
 
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden