INFO Foolen/Noordegraaf (Eds.): 3-89323-267-2
•••» Autorenverzeichnis 

   • • •  
 •• bestellen ••  
Woord vooraf / Jan Noordegraaf, Ad Foolen: Bezieling en conflict. Jac. van Ginneken en de taalkunde / A. Weijnen: Herinneringen aan Jacques / Els Elffers: Van Ginneken als psycho-syntheticus / A. M. Hagen: Van Ginnekens taalsociologie / Gerrold van der Stroom: De taalbiologie van Jac. van Ginneken / Anneke Neijt: Van Ginnekens geruchtmakende bekering. Spellingstrijd in de eerste helft van deze eeuw / Hans Hulshof: Genetisch taalonderwijs in theorie en praktijk. Van Ginnekens ideeën over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs / Gerard Kempen: “De zwoele groei van den zinsbouw”. De wonderlijke levende grammatica van Jac. van Ginneken uit De Roman van een Kleuter (1917) / Index nominum