INFO Noordegraaf, Jan: 3-89323-276-1
•••» Autorenverzeichnis 
COVER
Vorm en geest // Het begin van de universitaire neerlandistiek: Franeker 1790? // Een Nederlandse polyglot: J. C. W. Le Jeune. Taalkunde voor ongeleerden // Adam, Babel, Bilderdijk // Het woord van de dichter. Da Costa als taalkundige // Over een Proeve van Woordvoeging (1843) // Jacob van Lennep en zijn Vermakelijke Spraakkunst // Taal en Letteren 1891-1906. Een tijdschrift tegen de schrijftaalcultuur // Een tegendraads taalkundige: J. M. Hoogvliet en de “Maatschappij” // Gereformeerde taalkunde. Over het werk van Dr. R. J. Dam (1896-1945) // Pos als geschiedschrijver van de taalwetenschap // Reichling revisited. Algemene taalwetenschap in Nederland, 1936-1960 // Pro memorie // Index nominum
 
 

       • • •  
 •• bestellen ••  

|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden