INFO Noordegraaf, Jan: 3-89323-291-5
•••» Autorenverzeichnis 
COVER
De geest over de wateren. Bij wijze van inleiding // Amsterdamse kringen. Taalkunde en theologie rond 1700 // ‘De geboorte en aenwasch der sprake’. Lambert ten Kate over de redelijke mens // Le Blon over Ten Kate. Portret van een taalkundige // Koloniale linguïstiek. Inleiding tot A. N. E. Changuion (1803-1881) // De archivaris en de grammatica. Eelco Verwijs en zijn Middelnederlandsche Spraakkunst (1867) // ‘Eene linguistische kaart van Nederland’. Rondom de dialectenquête van 1879 // Van Eeden, Bolland en Victoria Welby. Significa in het licht der Rede // Over monosemie: Bally, Humboldt, Hemsterhuis // Dutch Linguists Between Humboldt and Saussure. The Case of Jac. Van Ginneken (1877-1945) — Pro Memorie: L. A. te Winkel en A. Winkler Prins. Hoe een lexicograaf veroudert // Bij een gedicht van Eelco Verwijs (1875) // “Om gedigte te maak”. S. J. du Toit als navolger van Jacob van Lennep // En toen werd men verzocht rechts te houden. Over ‘doctrinaire bedillers’ en hun opponenten — Index nominum
 
 

       • • •  
 •• bestellen ••  

|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden