INFO Geert R. W. Dibbets: 3-89323-449-7
» Autorenverzeichnis 

      
  bestellen   
Woord vooraf // 1. De Twe-spraack en enkele tijdgenoten (1-24) // 2. Peter Heyns' Cort Onderwys. Een schoolboek voor het on- onderwijs in de Franse taal uit de tweede helft van de zestiende eeuw (25-44) // 3. Vossius' Latina Grammatica. Twee onopgemerkte uitgaven uit 1643 (45-61) // 4. Datering en bronnen van The Dutch Tutor (1659?) (63-69) // 5. Leupenius' taalkunde en zijn boekenkast (71-86) // 6. Joachim Oudaen en de taalvoorschriften (87-99) // 7. Zeventiende-eeuwse taal (101-109) // 8. Moonens Nederduitsche Spraekkunst (1706) in brieven aan Vollenhove (111-128) // 9. Een nieuw spoor van de Port-Royalgrammatica in Nederland (129-156) // 10. De strijd om het genus in de achttiende-eeuwse grammatica van het Nederlands (157-191) // 11. De Nederduitsche Spraekkunst (1764) van Frans de Haes (193-221) // Literatuurverwijzingen (223-234) // Register van eigennamen en anoniem verschenen werken (235-240)