INFO Noordegraaf/Vonk/van der Wal: 3-89323-531-0
» Autorenverzeichnis 
Jan Noordegraaf, Frank Vonk, Marijke van der Wal: Amicitia in Academia. Ter introductie [p. ix-xviii]
-- Overture -- David Cram: Language and Music. Theme and Variations in the History of Linguistics [p. 1-14]
-- Over historiografie en metahistoriografie -- Henk Schultink: Constantie of herhaling in de historiografie van de taalwetenschap? [p. 15-19] // Pierre Swiggers: Another Brick in the Wall. The Dynamics of the History of Linguistics [p. 21-28] // Andrew Linn: Optimality Theory as a Model for the Historiography of Linguistics [p. 29-35] // Peter Schmitter: Die "Erdmannsche Dreiteilung". (Meta-)Historiographische Notizen zu einer Geschichte der Semantik [p. 37-50] // Werner Hüllen: Nachdenkliches zum Hypertext [p. 51-60] // Gijsbert Rutten: "Barbarism begins at home". The principle of charity and historical explanation [p. 61-67] // Frank Vonk: The historiographical myth. Questions from the dark side of linguistic historiography [p. 69-81]
-- Linguïstiek en metatheorie -- Ina Schermer-Vermeer: Bloed, zweet en tranen in de generatieve (meta)theorie. Over het gebruik van voldoende en noodzakelijke voorwaarden [p. 83-90] // Sis de Haan: De lexicaal-semantische methode. Over de betekenis van een niet-mentalistische linguïstiek voor de taalkundige onderzoekspraktijk [p. 91-99] // Wim Klooster: Een dispuut over het mentalisme [p. 101-108] //
-- Vondsten en bevindingen -- Els Ruijsendaal: Latijnse grammatica leren in de eigen taal [p. 109-120] // Lo van Driel: Omtrent de logische analyse. Logische analyse en taalwetenschap, redekundig ontleden en syntaxis in de 19e eeuw [p. 121-134] // Anna Stolk: De bepaling van gesteldheid: één of twe zinsdelen? [p. 135-141] // Jan Noordegraaf: Hoogvliet, Gabelentz en het Sjineesch. Uit de geschiedenis van de taaltypologie [p. 143-153] // Ad Foolen: Show some emotion. De expressieve functie van taal [p. 155-162] // Saskia Daalder: "Ik voel mij oud en afkeerig van strijd". Een brief van C.C. Uhlenbeck aan Jos. Schrijnen uit 1929 [p. 163-172] //
-- Index nominum --
 

        
  bestellen   
 
|| VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden