INFO Daalder/Janssen/Noordegraf (Eds.): 3-89323-744-5
» Autorenverzeichnis 

      
  bestellen   
Voorwoord
— Standaardnederlands in verandering:
Marten C. van den Toorn: "Twee gevallen van onopvallende taalverandering" [9-16] // Joop van der Horst: "Want en wegens" [17-22] // Ronny Boogaart: "'Meet het en je weet het': van gebod naar voorwaarde" [23-36] // Fons Moerdijk, Rob Tempelaars: "Steeds losser op z'n Engels? De spelling van tweeledige samenstellingen in het eigentijdse Nederlands" [37-49] // Marijke Mooijaart: "Verandering in het kwadraat: het redactionele taalgebruik in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)" [51-59]
— Ouder Nederlands in verandering:
Theo A. J. M. Janssen: "Max Havelaars tekstvarianten: verklappers van veranderingen in taal en identiteit" [61-70] // Marijke van der Wal: "Voorzetselvariatie in de agensaanduiding en taalverandering" [71-82] // Saskia Daalder: "'De reizigers worden verzocht': verzoeken als werkwoord van institutionele communicatie" [83-94] // Tanneke Schoonheim: "Stank voor dank" [95-101] // Willy Pijnenburg: "Vissen in troebel water: Noord-Nederlands zeelt ("Tinca tinca")" [103-111] // Piet van Sterkenburg: "Benamingen voor de bloedzuiger" [113-119]
— Nederlandse dialecten in verandering:
Cor van Bree: "De Zuid-Hollandse trochee op -ic in de enclise" [121-136] // Ann Marynissen: "Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een sjwa in de Middelnederlandse en de moderne dialecten" [137-145] // Karina van Dalen-Oskam, Margrit Rem, Evert Wattel: "De opkomst van bezegelen in de veertiende eeuw: een methodologische vergeleijking" [147-160]
— Taalcultuur en taalpolitiek in verandering:
A. Agnes Sneller: "»Ook koningin Wasti richtte een feestmaal aan«: over woord-gebruik en vooronderstellingen" [161-168] // Jan Noordegraaf: "Van Kaapsch-Hollandsch naar Afrikaans: visies op verandering" [169-184] // Roland Willemyns, Jetje de Groof: "Is de taalpolitiek van Willem I werkelijk mislukt?" [185-191] // Els Ruijsendaal: "Het Huis der nederlanden: over de naam van het Nederlands in de zestiende en zeventiende eeuw" [193-202] // Henk Aertsen: "Kenning, compound and alliteration: the art of the Old English scop analysed" [203-214]