INFO Van Driel/Janssen (eds): 978-3-89323-757-9
» Autorenverzeichnis 
COVER
Lo van Driel, Theo Janssen: Jan Noordegraafs 'voorlopig verleden' //––» 1-4// Casper de Jonge: Sublieme taalkunde //––» 5-14// Pieter A.M. Seuren: Apollonius Dyscolus en de semantische syntaxis //––» 15-24// Theo Janssen: Bonitas intelligentis en charity bij interpretatie //––» 25-34// Corneille H. Kneepkens: ... non est ratio assignanda nisi sola voluntas grammaticorum ... Johannes Synthen en het verbum impersonale //––» 35-44// Anthony J. Klijnsmit: Spinoza's schooljaren en zijn kennis van het Hebreeuws //––» 45-54// Gerrit H. Jongeneelen: Language and traductology in Spinoza's Short Treatise //––» 55-64// Geert Dibbets: Ernst Zeydelaar en de taalkunde //––» 65-74// Igor van de Bilt: Amsterdams gegaap en Vondels secterijtje. Adriaen Verwer en de taal van de Statenbijbel //––» 75-84// Arjan van Leuvensteijn: Lambert ten Kates opbouwmissie: de Gemééne-lands-spraake //––» 85-94// Gijsbert Rutten: Jan van Belle: didacticus, popularisator //––» 95-104// Roland de Bonth: Hoe nader aan de bron, hoe onberoerder nat. Joan Fortmans Dichtlievende Mengelingen (1772) //––» 105-114// Kees Versteegh: Taalkunde in de Catechismus van Arend Fokke Simonsz. //––» 115-124// Ingrid Tieken-Boon van Ostade: The anonymity of Lowth's grammar //––» 125-134// Kjell-Åke Forsgren: Kasusbegriff als deskriptives Problem in der Geschichte der deutschen Grammatik //––» 135-146// Pierre Swiggers: Language classification and data collection in Americanist linguistics, anno 1826 //––» 147-160// W. Keith Percival: Josiah W. Gibbs (1790-1861): An echo of Karl Ferdinand Becker in the New World //––» 161-170// Lo van Driel: Dirk de Groot en de Nederlandse spraakkunst //––» 171-180// Anne Dykstra: Joost Halbertsma's veldwerk voor het Lexicon Frisicum (1872) //––» 181-190// Els Elffers: Georg von der Gabelentz and the rise of General Linguistics //––» 191-200// Saskia Daalder, Ad Foolen: Waarde collega! Vijf brieven van C.C. Uhlenbeck aan Jos. Schrijnen //––» 201-222// Marijke van der Wal: Nederlands leren in Zuid-Afrika: de aanpak van schoolmeester Hubertus Elffers (1858-1931) //––» 223-232// Cecile Portielje: voor mij een zeer grote aanmoediging C.C. Uhlenbeck en E.M. Uhlenbeck over een 'phonologisch-structureel' proefschrift //––» 233-242// Jan-Wouter Zwart: Views from the closet: Wobbe de Vries (1863-1942) //––» 243-254// Henk Schultink: Nederlandse en Kopenhaagse grammatici halverwege de twintigste eeuw (1945-1960). Contouren van een autobiografesk tijdsbeeld //––» 255-267// Arthur van Essen: A brief history of language awareness and kindred notions //––» 269-278// Eva M. Tol-Verkuyl: Een controverse over taalonderwijs tussen C.H. den Hertog en J.H. van den Bosch //––» 279-288// Els Ruijsendaal: Technische termen nader beschouwd //––» 289-298// Frank Vonk: Rechtvaardiging van historiografische posities //––» 299-307// E.F.K. Koerner: Jan Noordegraaf - An Appreciation //––» 309-312// Register van persoonsnamen //––» 313-322//

        
  bestellen   
 
|| VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden