INFO van der Wal/Francken (red.): 978-3-89323-763-0
» Autorenverzeichnis 
COVER
Voorwoord (pp. 9ff.) // Marijke van der Wal: Standaardtalen in beweging. Standaardisatie en destandaardisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (pp. 11ff.) // Gijsbert Rutten & Rik Vosters: Spellingsnormen in het Zuiden. Standaardisatie van het geschreven Nederlands in de achttiende en negentiende eeuw (pp. 27ff.) // Jan Noordegraaf: De bril van de taalkundige. Taalbeschouwing als overdracht van culturele waarden (pp. 49ff.) // C. Jac Conradie: Het Nederlands en de standaardisering van het Afrikaanse werkwoordssysteem (pp. 67ff.) // Cor van Bree: De syntactische bronnen van het Standaardnederlands (pp. 85ff.) // Gerald Stell: Grammaticale variatie in het informele gesproken Afrikaans. Standaardisatie 'from above' en standaardisatie 'from below' (pp. 109ff.) // Jacques Van Keymeulen: Standaardisatie en destandaardisatie bij Viamingen en Afrikaners. Parallellen en verschillen (pp. 135ff.) // Ernst F. Kotzé: Destandaardisasie en herstandaardisasie. Gelyklopende prosesse in die nuwe Suid-Afrika? (pp. 153ff.) // Reinhild Vandekerckhove & Judith Nobels: Destandaardisatie en toe-eigening van schrijftaal. De chatcommunicatie van Vlaamse jongeren (pp. 173ff.) // Vic Webb: Standaardafrikaans: 'n vurk in die pad? 'n Taalpolitieke perspektief (pp. 193ff.) // Over de auteurs en de redactie (pp. 215ff.) //
 

  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden