INFO Daalder/Foolen/Noordegraaf: 978-3-89323-765-4
» Autorenverzeichnis 
COVER

Dit boek, dat verscheen naar aanleiding van het feit dat de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap zestig jaar geleden werd opgericht, bestaat uit drie hoofdstukken:

1. 'Wat aan de AVT voorafging: de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap'.
In deze bijdrage gaat Saskia Daalder (VU Amsterdam) in op de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap, die vanaf de oprichting in 1939 een kristallisatiepunt van linguistische activiteit in Nederland vormde (pp. 7-42)

2. 'Toen de AVT werd opgericht.
Jan Noordegraaf (VU Amsterdam) concentreert zich op de gebeurtenissen eind jaren veertig die leidden tot de oprichting van de AVT in 1950 vanuit de Phonologische Werkgemeenschap (pp. 43-84)

3. 'Zes decennia AVT'.
Ad Foolen (RU Nijmegen) rondt het overzicht af met een beknopt relaas van vijftig jaar verenigingsgeschiedenis (pp. 85-119). De auteurs hebben vrij wat documentatie en illustraties toegevoegd, materiaal dat grotendeels opgenomen is als bijlagen bij de teksten. Ook is er een index nominum toegevoegd (pp. 120-124).

De titel van de bundel is mede bedoeld als verwijzing naar de titel van de eerste bundel van de AVT uit 1971.


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden