INFO H. M. Hermkens: 978-3-89323-766-1
» Autorenverzeichnis 
COVER

Ten geleide door Marijke van der Wal // Verantwoording door Ad Leerintveld

I. Over Constantijn Huygens en zijn taal

H.M. Hermkens: 'Mijn leven met Huygens'
1. De -n in het Antwerps van Trijntje Cornelis // 2. Teksteditie // 3. Het genus in het Hollands van de zeventiende eeuw // 4. Van casus -n naar genus-n // 5. Syntagma's uit de omgangstaal bij Huygens // 6. De omzwervingen van Trijntje Cornelis door Antwerpen // 7. Het generasysteem bij G.H. Van Breughel [met een Naschrift door J.A. van Leuvensteijn] // 8. De gebiedende wijs in zeventiende-eeuwse teksten, voornamelijk van Constantijn Huygens // 9. Huygens als dialectkenner // 10. Pronominale aanspreekvormen en imperatief bij de humanistische grammatici // 11. Huygens en de grammatica // 12. Huygens' vertaling van Terentius'Andria, Act. 1, sc. 1

II. Over taalverzorging

J.E. Grezel: 'H.M. Hermkens: 'Ik ben beslist geen enge schoolfrik"
13. Verzorgd Nederlands // 14. Fonetische aberraties van bekende Nederlanders

Bibliografie van de werken van H.M. Hermkens
Register


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden