INFO van der Stroom, Gerrold: 978-3-89323-768-8
» Autorenverzeichnis 

Gerrold van der Stroom
Jac. van Ginneken onder vuur.
Over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken S.J. (1877-1945)

Juni 2012, ix, 372 S., Abb., EUR 55,25 ISBN  978-3-89323-768-5
(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU. 68.).

||  bestellen   || || VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden 
weitere Veröffentlichungen: ––» van der STROOM
siehe auch:
 » De taal is kennis van de ziel
 » Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU / USN
 » Studies in Dutch Language and Culture / SDLC
COVER

Inleiding:
Vooraf / Jac van Ginneken lange tijd uit beeld / De term 'taalbiologie' / Hun toekomst, onze geschiedenis / 'Grand syntheses' en posthume boycot / Beoordeling naar normen van toen / Feiten en omstandingheden van toen / Het nieuw schuilt in het oude

1. Jac. van Ginneken, Werner Sombart en J.M Hillesum in de jaren '10 over de Joden

2. De receptie van Jac. van Ginnekens taalbiologie

3. Jac. van Ginneken in de twede Wereldoorlog

4. Jac. van Ginneken 'deutschfeundlich'

5. Repliek en dupliek

Nawoord / Dankwoord / Zusammenfassung / Bronnen- en literatuurlijst / Register van persoonsnamen
 


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden