INFO Janssen/Noordegraaf (red.): 978-3-89323-771-5
» Autorenverzeichnis 

Theo Janssen / Jan Noordegraaf (red.)
Honderd jaar taalwetenschap.
Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit

April 2013, 170 S., EUR 28,75 ISBN  978-3-89323-771-5
(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU. 71.).

||  bestellen   || || VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden 
weitere Veröffentlichungen: ––» DAALDER || ––» JANSSEN || ––» NOORDEGRAAF
siehe auch:
 » Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn!
 » Ontheven aan de tijd
 » Uitgaan op niveau
 » Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU / USN
COVER

Voorwoord (pp. 7-9)

Taalbeschrijving en taaltheorie
Ronny Boogaart & Kim Verheij: Als dát geen insubordinatie is! De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnen (pp. 13-28) //
Els Elffers: Langeveld, Pos en de grammatica (pp. 29-40) //
Theo Janssen: Doen + direct object als 'reference point construction' (pp. 41-52) //
J. Lachlan Mackenzie: Naar een platte organisatiestructuur van de Nederlandse syntaxis (pp. 53-64) //
Ina Schermer-Vermeer: Taalkundig onderzoek: licht verslavend Over licht als bijwoord van graad (pp. 65-76) //
Bartie Thijs: (Oover)mits in het eerste boek van Hoofts Historiën (pp. 77-87)

Taaltheorie en geschiedenis
Ad Foolen: Oorzaken en functies in de 20e-eeuwse taalkunde (pp. 91-101) //
Sies de Haan: Over het functionele karakter van taaltekens (pp. 103-113) //
Andreas Musolff: Lektionen eines 'alten Sprachforschers' für heute. C.F.P. Stutterheims Het Begrip Metaphoor (pp. 115-126) //
Jan Noordegraaf: Hesseling honderd jaar later. Over postkoloniale linguïstiek in Nederland (pp. 127-138) //
Reinier Salverda: KolderNederlands. Over taalspelonderzoek en taalwetenschap (pp. 139-150) //
Arie Verhagen: Darwin en de ideale taalgebruiker (pp. 151-162)

Register (pp. 163-170)


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden