INFO Janssen/van Strien (red.): 978-3-89323-772-2
» Autorenverzeichnis 

Theo Janssen / Ton van Strien (red.)
Neerlandistiek in beeld.

Mai 2013, 429 S., EUR 43,00 ISBN  978-3-89323-772-2
(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU. 72.).

||  bestellen   || || VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden 
weitere Veröffentlichungen: || ––» JANSSEN ––» van STRIEN || ––» NOORDEGRAAF
siehe auch:
 » Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn!
 » Ontheven aan de tijd
 » Uitgaan op niveau
 » Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU / USN
COVER

Voorwoord (pp. 9-12) //

Inleiding
Jan Noordegraaf: Over de eenheid van de neerlandistiek. Visies op verandering (pp. 15-24) //

   

Nederlandse Taalkunde

Spraakkunst — Zinsleer
Jack Hoeksema: Nederlandse syntaxis voor 1700: van Huydecoper tot heden (pp. 27-36) //
Els Elffers: De zin als bouwwerk: een 19e-eeuws project (pp. 37-46) //
Els Elffers: Zinsdelen onder vuur? Langeveld als scherprechter (pp. 47-56) //
Theo Janssen, Frederike van der Leek en Ad Foolen: Zinsleer na 1950 met negatie in de hoofdrol (pp. 57-66) //

Spraakkunst — Woordleer
Ann Marynissen: Methodologische evolutie in de flexieleer van het Nederlands tot 1700 (pp. 69-78) //
Igor van de Bilt: Het woord in de achttiende eeuw. Over etymologia en etymologie (pp. 79-88) //
Matthias Hüning: Iets over diminutieven. Nederlandse morfologie in de eerste helft van de 20ste eeuw (pp. 89-98) //
Ariane van Santen: Lexicale morfologie in de tweede helft van de 20e eeuw (pp. 99-108) //

Spraakkunst — Klankleer
Cor van Bree: Historische klankleer (pp. 111-124) //
Saskia Daalder: De structurele fonologie van het Nederlands: een nieuw vak en zijn grondslagen (pp. 125-134) //
Marc van Oostendorp: Nederlandse fonologie tussen theorie en observatie. De fonologie van 1970-1995 (pp. 135-144) //

Spraakkunst — Spelling
Anneke Neijt: Spellingtheorie: van regeltoepassing naar automatisme (pp. 147-156) //

Bij de spraakkunst — Woorden: herkomst en functies
Nicoline van der Sijs: Etymologie als wetenschappelijke discipline (pp. 159-168) //
Els Ruijsendaal: Terminologie als poort naar de wetenschap (pp. 169-178) //
Willy Martin, Hennie van der Vliet: Van -grafie naar -logie en omgekeerd: theorie en praktijk in terminologie en lexicologie na 1950 (pp. 179-188) //
Piet van Sterkenburg: Theorie en praktijk van de eentalige wetenschappelijke lexicografie tot 1950 (pp. 189-198) //
Fons Moerdijk: Hoe de computer het leven van de lexicograaf veranderde (pp. 199-208) //

Bij de spraakkunst — Nederlands in variëteiten
Nicoline van der Sijs, Pieter van Reenen, Margit Rem: Dialectgeografie van het Nederlands (pp. 211-220) //
Marijke van der Wal: Gekaapte brieven vanuit historisch-sociolinguïstisch perspectief. Methoden, problemen en resultaten (pp. 221-230) //
Frans Hinskens, Ton Goeman: Veertig jaar synchroon onderzoek van taalvariatie en taalverandering in het Nederlandse taalgebied (pp. 231-240) //
Cefas van Rossem: Bovenwinds Nederlands. Werkwijzen van onderzoek naar Koloniaal Nederlands op St. Thomas (pp. 241-250) //

Bij de spraakkunst — Nederlands leren en hanteren
Bart Bossers: Nederlands als tweede taal (pp. 253-262) //
Hans Hulshof: Onderzoek naar taalkundeonderwijs: geloof en empirie (pp. 263-272) //
Margreet Onrust, Wilbert Spooren: Van Taalbeheersing naar Taal & Communicatie (pp. 273-282) //
Ronny Boogaart: Strategische manoeuvres met sterke drank: redelijk effectief? (pp. 283-292) //
Suzanne Fagel: 'Een auteur heeft een stijl, een werk heeft een structuur'. Stilistiek in Nederland in de periode 1920-1970 (pp. 293-302) //

   

Nederlandse Letterkunde

Literatuurgeschiedenis
Roel Zemel: 'Ens niet die hoefste vanden lande'. De roman over Ferguut, telkens opnieuw uitgegeven (pp. 305-314) //
Fred de Bree: 'Geen bestanddeel van waarachtige kunst'. Middelnederlandse allegorische literatuur in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving van vóór ca. 1950 (pp. 315-324) //
Ton van Strien: 'Geweldig, maar je hebt er niets aan.' Visies op de betekenis van oudere letterkunde voor lezers van nu (pp. 325-334) //
Anne de Vries: Een ernstige vorm van geheugenverlies. Het onderzoek van kinderrijmen (pp. 335-344) //
Olf Praamstra: Hinken op verschillende gedachten. Over de geschiedschrijving van de Nederlands-Indische literatuur (pp. 345-354) //
Ad Zuiderent: Moderne poëzie. Een totaalbenadering. 'Lamento' (1992) van Remco Campert (1929) (pp. 355-364) //

Rond de literatuurgeschiedenis
Berry Dongelmans: Boekwetenschap en neerlandistiek: zwei Seelen, ein Gedanke? (pp. 367-376) //
Ton van Kalmthout: Bouwvakkers van de literatuurbeschouwing. Filologen en hun werkwijzen sinds de negentiende eeuw (pp. 377-386) //
Annemarie Kets: Van vriendendienst naar wetenschap. Edities van 19de- en 20ste-eeuwse correspondenties nader bekeken (pp. 387-396) //
Dick Schram: Leesonderzoek van Nederlandse literatuur (pp. 397-406) //
Cor Geljon: Niet voor de lijst maar voor het leven. Onderzoek naar het literatuuronderwijs in de bovenbouw havo/vwo (pp. 407-416) //

   

Register (pp. 417-429)


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden