INFO van der Stroom, Gerrold: 978-3-89323-777-7
•••» Autorenverzeichnis 

Gerrold van der Stroom

J.M.N. Kapteyn en Leo Polak, en Ludwig Erich Schmitt.
Dubbelvoudig verraad en overmoed aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens de Duitse bezetting (1940-1942)

November 2018, 82 S., 12 Abb., EUR 30,25• ISBN • 978-3-89323-777-7
(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU. 77.).

|| •• bestellen ••  || || VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden 
weitere Veröffentlichungen: ––» van der STROOM
siehe auch:  ––» Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU / USN
COVER

Heftige discussies zijn tot op de dag van vandaag gevoerd over het optreden in 1940/1941 van de rector magnificus van de Groningse Universiteit. Heeft deze hoogleraar germanistiek J.M.N. Kapteyn nu al of niet de Joodse hoogleraar Leo Polak verraden aan de Duitsers? Belangrijke nieuwe gegevens over deze beruchte zaak-Polak hebben echter niet de aandacht gekregen die zij verdienden. Tijd dus om de hele gang van zaken nauwgezet te reconstrueren. Daarbij is het van belang ruime aandacht te besteden aan de relaties tussen Kapteyn en de Duitse bezetter, inclusief de naoorlogse omgang met de feiten.

Bovendien werd naar Kapteyns wens — en daarom geruggesteund door de SS — in 1941 de jonge en briljante Duitse germanist en neerlandicus Ludwig Erich Schmitt als hoogleraar te Groningen benoemd. Waarom hij daar alweer na een jaar moest verdwijnen, wordt aan de hand van vooral Duitse archieven uiteengezet.

Inhoudsopgave:

Inleiding

§ 1 — De zaak-Polak — het dubbelvoudige verraad door rector magnificus Kapteyn

§ 2 — Vanwege de zaak-Polak wil de Duitse bezetter Kapteyn fκteren

§ 3 — De vacature-Kapteyn en de Duitser L.E. Schmitt

Bronnen- en literatuurlijst


 


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden