INFO Josse Bade: 978-3-89323-778-4
» Autorenverzeichnis 

Josse Bade / Jodocus Badius Ascensius [1462-1535]

Dwaze schepen / Stultiferae naues.
Redactie Theo Janssen / Inleiding Anne-Marie De Gendt / Vertaling Harm-Jan van Dam

Juni 2019, xxv, 127 S., 14 Abb., EUR 35,50 ISBN  978-3-89323-778-4
(Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU. 78.).

||  bestellen   || || VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden 
siehe auch:  » Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU / USN
COVER

Inhoudsopgave:

Voorwoord

Anne-Marie De Gendt: Inleiding

Stultiferae naues / Dwaze schepen

Praefatio / Woord vooraf
Stultiferae nauis explanatio / Uitleg van het dwaze schip
Scapha stultae visionis / De sloep van de Dwaze Gezichtszin
Scapha auditionis fatuae / De sloep van de Dwaze Gehoorzin
Scapha olfactionis stultae / De sloep van de Dwaze Reukzin
Scapha gustationis stultae / De sloep van de Dwaze Smaakzin
Celeusma contactionis fatuae / Oproep van de Dwaze Tastzin
Iodoci Badii Ascensii auocatio / Oproep van Josse Bade
Iodoci Badii Ascensii dehortatio / Raad van Josse Bade
Peroratio / Slotwoord

— Tekstkritische aantekeningen / Noten / Appendix / Illustraties / Bronnenregisters / Referenties / Eigennamen
 


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden