INFO Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum: 3-89323-815-8
•••» Autorenverzeichnis 
COVER
--Voowoord (pp. 9 ff.) // --Grenzen, confronterende tendensen Christine van Baalen: Neerlandistiek zonder grenzen. Over het nut van crossculturele taalanalyses (pp. 13 ff.) // Frida Balk: Het leven en andere futiliteiten. Thema's in de poëzie van Vasalis (pp. 25 ff.) // Klaus Beekaman: Een canon van Europese avant-gardisten en modernisten in geschiedenissen van de Nederlandse literatuur (pp. 35 ff.) // Ludo Beheydt: Kunst van de Nederlanden als expressie van culturele identiteit (pp. 51 ff.) // Ton J. Broos: De boekenplank van Anne Frank (pp. 71 ff.) // Marja Clement: Het verschil tussen de ik-roman en de hij/zij-roman (pp. 83 ff.) // Heinz Eickmans: Literair vertalen tussen taalkunde en letterkunde (pp. 97 ff.) // Jane Fenoulhet: Canon? Welke canon? (pp. 113 ff.) // H.P. Grebe: De tijd gestulpt: Nederlandse grammaticale resten in niet-Standaard afrikaans (pp. 123 ff.) // Ena Jansen: Ampie aan de Amstel. De creatieve energie van grensoverschrijding in de Zuid-Afrikaanse letterkunde (pp. 139 ff.) // Márta Kántor-Faragó: Contrastiviteit - de grenzen voorbij (pp. 167 ff.) // Stefan Kiedron: Middeleeuwen - romantiek - gothic wave Over literatuur en cultuur rond het jaar 2000 (pp. 175 ff.) // Jerzy Koch: Identiteit en lokaliteit in Mijn zuster de negerin van Cola Debrot: Nederlands-Antilliaans werk in het licht van de Afrikaanse 'plaasroman' (pp. 187 ff.) // Josien Lalleman en Helma van Lierop-Debrauwer: De literaire grenzen voorbij: jeugd-literatuur in het onderwijs Nederlands als vreemde taal (pp. 205 ff.) // Henriette Louwerse: Wie zijn neus schendt ... Bouazza en Benali neuzen in Shakespeare (pp. 237 ff.) // Marleen Mertens: Een contrastieve syntaxis Nederlands-Italiaans (pp. 249 ff.) // Bert Paasman: Buitendijks, binnendijks: Nederlands-talige koloniale en postkoloniale literaturen (pp. 263 ff.) // Jan Pekelder: Contrastieve taalkunde, tussentaal en pedagogische grammatica (pp. 283 ff.) // Laurent Rasier: De zinsaccentuering in het Nederlands: een verkenning over de grenzen tussen (toegepaste) taalkunde en didactiek heen (pp. 303 ff.) // Reinier Salverda: Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Taalkundige samenwerking in de internationale neerlandistiek (pp. 323 ff.) // Marketa Škrlantová: Hoe (on)bruikbaar zijn taalgidsen? (pp. 341 ff.) // Urszula Topolska: Terminologische uitsluiting? Beschouwing over de terminologische benadering van het werk van Nederlandse schrijvers met een andere culturele achtergrond (pp. 349 ff.) // Stéphanie Vanasten: Groteske interfaces in Het verdriet van België (pp. 365 ff.) // Sonja Vanderlinden: Monika's drijfveer. De reisthematiek bij Monika van Paemel (pp. 377 ff.) // Jolanda Vanderwal Taylor: Vertrouwdheid en vervreemding: enkele 'Amerika's' in de recente Nederlandstalige literatuur (pp. 387 ff.) //
--Nieuwe media Walter Haeseryn: De elektronische ANS: mogelijkheden en beperkingen (pp. 401 ff.) // Carola Henn: Een mooie website is nog geen multimediaal afstandsonderwijs (pp. 415 ff.) // Fons Moerdijk: De wording van het Algemeen Nederlands Woordenboek (pp. 431 ff.) // Miranda van Rossum: Conceptualisering en evaluatie: de ontwikkeling van Lagelands 1 en 2 (pp. 445 ff.) //
--Leermiddelen P. Godin, A. Cambier, M. Piwnik en M. Van Overbeke: Een 'e-syntaxis' van het Nederlands: http://www.ilv.ucl.ac.be/gramlink-nl/syntaxis/index.htm (pp. 463 ff.) // Ph. Hiligsmann, M. Miceli, W. Martin, I. Maks en A. Héroguel: Het project Leerwoordenboek zakelijk Nederlands (pp. 475 ff.) // :
-- Vertalen Judit Gera: 'Heldere ondoorgrondelijkheid' Reconstructie van een vertaalproces (pp. 491 ff.) // Elisabeth Koenraads: Idiomatische uitdrukkingen in tweetalige woordenboeken. Een vergelijkend onderzoek Nederlands-Italiaans (pp. 497 ff.) // Dolores Ross: Deskundigheidsbevordering in de literaire vertaling (pp. 515 ff.) //
--Auteursgegevens (pp. 537 ff.) // -- Deelnemers Vijftiende Colloquium Neerlandicum (pp. 547 ff.) //
 

     • • •  
 •• bestellen ••  
 
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden