INFO Voortgang 12 (1991): 3-89323-409-8
•••» Autorenverzeichnis 

   • • •  
 •• bestellen ••  
J. D. F. van Halsema: ‘Eén druppel wijn’. Het einde van de geschiedenis volgens Leopold //
H. T. M. van Vliet: Driebergen en Den Haag. Enkele aspecten van De boeken der kleine zielen //
Nop Maas: Geïllustreerde familiebladen //
Marlies Groen: Zoeken naar het kind. Over de rol van het kind in De litteraire salon van Andreas Burnier //
Ad Zuiderent: De Ripolin-mannetjes. Het poëticaal karakter van omslag-illustraties van De Revisor //
H. Duits: De levens der doorluchtige poëten. Observaties van de zeventiende-eeuwse schrijversbiografie //
Simon Smith: ‘Dat begin vanden riddere metter mouwen’ //
Barbara Swater: De teksttraditie van Jacob van Maerlant’s Der Naturen Bloeme //
J. A. van Leuvensteijn & Rebecca Noldus: Epische ontboezemingen, zakelijke gesprekken en spannende scènes in de Gysbreght van Aemstel. Het gebruik van zinsgrenzen en versgrenzen in relatie tot de inhoud //
J. L. M. Hulsker: Alleen Montanus ‘snapte’ de vocalen. Aspecten van een onderscheiding in De Spreeckonst (1635) //
G. R. W. Dibbets: Jeremias de Decker als taalkundige //
Ronny Boogaart: Temporele relaties en tekstcoherentie //
J. M. van der Horst: Taaltekens en moeilijke zn-groepen //
J. Noordegraaf: Van Eeden, Bolland en Lady Welby. Significa in het licht der Rede
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden