INFO Voortgang 15 (1995): 3-89323-422-5
•••» Autorenverzeichnis 

   • • •  
 •• bestellen ••  
René Veenman: Martialis en het ‘Bataafse oor’ //
Marianne Peereboom: ‘Men siet hier Sappho herleeven!’ De geboorte van een cliché //
Lennert Ras & Leonie Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel en de beeldende kunst in de eerste helft van de zestiende eeuw //
R. A. Naborn: Becanus’ etymological methods //
Pieter van Reenen: De huus/hoes-isoglosse in Overijssel, zijn ontstaan rond 1610 en de weerlegging van de Frequency Actuation Hypo-the-sis //
G. C. Zieleman: ‘Twee ongepaerde handen op een Clavecimbel’. Een ande-re interpretatien //
H. Duits: ‘Gerechtigheid is lang ten zeetel uit gerukt’. Thomas Asselijns treurspel De dood van de graaven Egmond en Hoorne als reactie op de her-roe-ping van het Edict van Nantes in 1685 //
G. R. W. Dibbets: Petrus Francius’ Voorrede (1699): een pleidooi voor kerkelijke welsprekendheid //
J. D. F. van Halsema: ‘Een ander en beter menschesoort’. De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey //
Ad Zuiderent: Beeld, abstractie en poëtische boventonen. Over beeldgedichten en muziekgedichten //
Maaike Kroesbergen: ‘Iets mooi decadents’. Muziek als interieur in Peter Ghyssaerts Cameo
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden