INFO Voortgang 16 (1996): 3-89323-426-5
•••» Autorenverzeichnis 

   • • •  
 •• bestellen ••  
Roel Zemel: Perceval en geen einde //
Els Ruijsendaal: Op weg naar één grammaticografie in de geschiedenis van het talenonderwijs //
Margaretha H. Schenkeveld: J. F. Helmers en het fenomeen ‘vrouw’ //
Marco L.B. Pouwen: In het licht van Christus: de Tachtigers en hun godenzonen //
Elisabeth Leijnse: Top vijf van de Nederlandse poëzie in het jaar 1896 //
J. D. F. van Halsema: ‘Spraak’ en ‘schriftuur’ of Leipoldt versus Totius. Het tweede Zuid-Afrikaanse intermezzo in Albert Verweys dichterschap //
Lucien Custers: ‘De groei-droom van de dichter-zelf’. Over Verweys Persephone //
Liesbeth Lichtendahl: De genese van het Handboek der Nederlandse taal (1913-1914) van Jac. van Ginneken //
Ralf Grüttemeier: F. Bordewijks Karakter en het recht //
Hidde Bulthuis: Profeet of denker? Dirk Coster en Menno ter Braak over Dostojewski //
Trudie Favié: Armando in de kritiek. Op welke gronden leest de literaire kritiek het werk van Armando als romantisch? //
Marlies Hulshof: De functies van directe citaten in journalistieke teksten
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden