INFO Voortgang 18 (1999): 3-89323-435-7
» Autorenverzeichnis 

      
  bestellen   
Geert R. W. Dibbets: Leupenius' taalkunde en zijn boekenkast //
Els Elffers: Biografie en vakgeschiedenis: Anton Reichling (1898-1986) //
Antonia Feitsma: Joast Halbertsma en de Anglo-Saxon controversy (1834-1835). Taalkunde tussen oud en nieuw en tussen tekst en theorie //
Gerrold P. van der Stroom: Jac. van Ginneken in de Tweede Wereldoorlog //
I. Glorie: Het Groenbergsch Lees- en Debatgezelschap (1881-1887) //
J. C. Hoogteijling: Beeldvorming van Derde Wereld-literatuur in Nederland. De ontvangst van vreemde literatuur //
M. Kroesbergen: Waar verleden en heden kruisen. Over de hedendaagse historische roman //
E. Britz: Die navolging van Guido Gezelle se "Twee horsen" deur Jan F.E. Celliers //
Olf Praamstra: Een `algemeen tijdschrift voor Zuid-Afrika', Elpis (1857-1861)
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden