INFO Voortgang 19 (2000): 3-89323-440-3
•••» Autorenverzeichnis 

   • • •  
 •• bestellen ••  
Lida Zutt: »Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven«. Martinus Nijhoff tussen décadence en Modernisme
Lo van Driel: Jezus en de overspelige vrouw. Een 16e-eeuws processiespel van de Mideelburgse chirurgijns
J. Arjan van Leuvenstijn: Over Uw Edele, Uwé en Juffrouw. Zijdelingse aanspreking in de Sara Burgerhart
Igor van de Bilt: Adriaan Kluit (1735-1807) en de spelling van het Nederlands
Henk de Groot: The Publications of the Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Japan
Anthonia Feitsma: Het Reisplan van Joast Halbertsma
Gerrold van der Stroom: Wie was Gerrit Kouwenaars drs van schaffelaar?
Debby Overeem: Het perfectum in bijzinnen doer toen
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden