INFO Voortgang 22 (2004/05): 3-89323-722-4
» Autorenverzeichnis 

      
  bestellen   
Willem van den Berg: Romantiek (pp. 235-274) //
Igor van de Bilt: Adriaan Kluit (1735-1807) als lexicograaf (pp. 129-159) //
Minne G. de Boer: Pieter Hooft neemt de taal waer. Eeen onderzoek naar Hoofts taalkundige strategieën (pp. 101-112) //
Saskia Daalder: Achter de schermen van een congres. Het eerste Internationale Linguïstencongres (Den Haag, 1928) (pp. 315-321) //
Boris Djubo: Jakov Bruces Übersetzung von William Sewels Nederduytsche spraakkonst ins Russische (pp. 113-128) //
A. M. Duinhoven: De voorgeschiedenis van Walewein (pp. 71-100) //
Els Elffers: Paradoxaal (anti-)psychologisme in de begin 20e-eeuwse taalkunde (pp. 177-204) //
Sofie Gielis: Woord Vermoord. Ethiek en invalshoek bij Gerrit Krol (pp. 301-314) //
Henk de Groot: The Great Dutch-Japanese Dictionaries in Early Nineteenth Century Japan (pp. 161-176) //
Cecile Portielje: Professor E. M. Uhlenbeck, taalkundige (1913-2003) (pp. 205-234) //
Luc Renders: De drama's en luisterspelen van N. P. van Wijk Louw: met volkswording en volks-zijn als inspiratie (pp. 275-300) //
Viocria van der Roest: De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys. Een getrouwe bewerking met een eigenzinnig einde (pp. 7-30) //
Simon Smith: Mouw - minne - maunch. Over het attribut van de riddere metter mouwen (pp. 31-70) //
|| VerlagsVZ: » NODUS – Katalog [erneut] laden