INFO Voortgang 27 (2009): 978-3-89323-727-2
» Autorenverzeichnis 
COVER
Simon Smith: Ware minnaars en valse vrijers. Over de liefdesthematiek in Die Riddere metter Mouwen (pp. 7-23) //
Ludo Jongen: Wanneer het God behaagt. [Kritische editie met hertaling en inleiding van Vander vernieuwingh des sepulturen vander helegher moedere, zuster Coletten, zoet oec breeder bescreven staet inden anderen bouc voeren gheteekent aldus: Eene memorie ofte cronike vanden conventen van Sinte Colette met meer ander zaken (Gent, Monasterium Bethlehem/Zusters arme clarissen-coletienen,handschrift 70)]. (pp. 23-56) //
Bettine Siertsema: De dichter, de historicus en de profeet. Intertekstuele elementen in 'Voor dag en dauw' [Martinus Nijhoff (1937)] (pp. 57-84) //
Luc Renders: De onmogelijkheid van troost. Memorandum van Marlene van Niekerk en Adriaan van Zyl (pp. 85-102) //
Kees de Graaf: Ironie, een pragmatisch-linguïstische benadering en omschrijving (pp. 103-136) //
Els Ruijsendaal: Grammatikographie in den Niederlanden bis zum 20. Jahrhundert. Ein Aufriß (pp. 137-163) //
Els Elffers: Semantiek en Linguïstisch Relativisme. Een vergelijking tussen Saussureaans Structuralisme en Cognitieve Linguïstiek (pp. 165-195) //
 

  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: » NODUS  Katalog [erneut] laden