INFO Voortgang 30 (2012): 978-3-89323-730-2
•••» Autorenverzeichnis 
COVER
André Bouwman: “Ich schlug auf, und vor mir lag: van den vos Reynaerde’. Friedrich David Gräter en zijn editio princeps van 1812 (pp. 7-44) //
Roel Zemel: Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur (pp. 45-54) //
Simon Smith: Vreedzame Venus. Over ontluikende liefde in Die Riddere metter Mouwen (pp. 55-86) //
Willem Kuiper: Valentijn ende Oursson. Auteur, vertaler, censor en doelgroep (pp. 87-112) //
Elsje Frouws: Droncken vanden bloede. Geweld en antisemitisme in Hiervsalem verwoest van Joost van den Vondel (pp. 113-136) //
Jurriaan Vegter: Toneel en de troon. Nederlandse en Engelse representaties van koningschap in het historiedrama ten tijde van stadhouder-koning Willem III (pp. 137-152) //
Arie Zevenhuijzen: Het beeld van Gorters Mei in de literatuurgeschiedenis (pp. 153-174) //
Bettine Siertsema: Drie verslagen van het proces-Eichmann (pp. 175-200) //
Anja de Feijter: Niet het orakel raadplegen. Kanttekeningen bij de geschiedenis van de auteursintentie door Ralf Grüttemeier (pp. 201-214) //
Bouke Slofstra: J.H. Halbertsma, het handschrift van de Lectio publica van Tiberius Hemsterhuis en de Onbekende Student (pp. 215-221) //
Camiel Hamans: The observations of a voyager. Stephanus Hanewinckel on the dialects of the Meijerij (pp. 223-250) //
Gerrold van der Stroom: De voorlopers van Jac. van Ginnekens taalbiologie (pp. 251-275) //
Ad Foolen: Zeker: voor een deel, terug naar Van Ginneken! (pp. 277-287) //
Arjan van Leuvensteijn: Boekbespreking: De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee, bezorgd door Marijke van der Wal (pp. 289-291) //
H.M. Hermkens: Boekbespreking: Hans van Tongen of Razende-Liefdens-Eyndt en De Wanhébbelyke Liefde, bezorgd door Arjan van Leuvensteijn (pp. 293-306) //
— Personalia (pp. 307-310)


  • • •  
 •• bestellen ••  
   
|| VerlagsVZ: •••» NODUS – Katalog [erneut] laden