LOGO SGdS
Zurück zum Inhalt
 
|––» “Jahrestage und andere Koinzidenzen” — 17. Juni 1988 «––|
 

aktualisiert: Mai 2006 
NB: Externe [http://] Links öffnen jeweils ein separates Fenster

VORSCHAU


2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 
2006  


05.–08.01.2006  
Linguistic Society of America (LSA) – 80th Annual Meeting; Albuquerque, New Mexico (U.S.A.).
–   WWW: http://www.lsadc.org
06.01.2006  
NAAHoLS at LSA — NAAHoLS Annual Meeting 2006; Albuquerque, New Mexico (U.S.A.).
– CALL FOR PAPERS –
»The 2006 NAAHoLS meeting will again be held in conjunction with the Linguistic Society of America, the American Dialect Society, the Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas, and the Society for Pidgin and Creole Linguistics.
The meeting will take place at the Hyatt Regency in Albuquerque, New Mexico between 5-8 January, 2006. Further details about the meeting will be provided in the next newsletter (to be distributed Summer 2005).
As in the past, we invite papers relating to any aspect of the history of the language sciences. All presenters must be members of the association (contact the NAAHoLS Treasurer for details). Papers will be 20 minutes, with 10 minutes for discussion. Abstracts may be submitted as hard copies or as file attachments (MS Word only). The length of the abstract should not exceed 500 words -- a shorter (200 word) abstract will also be requested for the meeting handbook.
— Termine: The deadline for abstracts is 1 September 2005. – Abstracts should be sent to:
— Organisation / Kontaktadresse:
David Boe, Department of English / Northern Michigan University / Marquette, MI 49855 – USA
–    Fax:  (906) 227-2677
– eMail:  dboe@nmu.edu
— weitere Informationen/Programm:
–   WWW: http://linguistlist.org/~naahols/index.html
 
 oben 
4.02.2006  
TIN-dag 2006 — Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde, Utrecht (NL)
ANKÜNDIGUNG — EINLADUNG — CALL FOR PAPERS (Aan de leden van het Werkverband):
»Voor de TIN-dag 2006 die op zaterdag 4 februari 2006 in Utrecht zal plaatsvinden heb ik tot nu toe de volgende aanmeldingen of toezeggingen ontvangen:
*Minne de Boer, Tussenwerpselbeschrijvingen in verschillende paradigmata.
*Els Elffers, Beth vs. Reichling; Reichling vs. Beth
*Frank Vonk, Relevantie: van Bühler tot Sperber en Wilson
*Gijsbert Rutten (onderwerp volgt)
*Anita Auer (politeness in 18th-century language).
Net voldoende om een historiografische sectie in te richten, maar nog een paar lezingen meer zouden zeer welkom zijn! Ik wijs nog even op de strikt door de AVT gehanteerde termijn van .
— Termine: dinsdag 15 november.
— Organisation / Kontaktadresse: De samenvatting per e-mail naar
Ale de Boer
– eMail:  A.de.Boer@net.hcc.nl
Marijke van der Wal
– eMail:  m.j.van.der.wal@let.leidenuniv.nl
 
 oben 

08.–11.03.2006  
IV International Conference on Missionary Linguistics, Valladolid (Spain)
– CALL FOR PAPERS –
— Organisation / Kontaktadresse:
O.J.Zwartjes@uva.nl — oder: ridruejo@fyl.uva.es
— weitere Informationen/Programm:
–   WWW: http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/forskningsprosjekter/ospromil/index.html
 
 oben 

 
31.03.2006  
Symposium Peeter Heynsgenootschap , 's-Hertogenbosch (NL)
Op vrijdag 31 maart houdt het Peeter Heynsgenootschap - Geschiedenis van het talenonderwijs in de Lage Landen - voor alle praktisch en theoretisch geïnteresseerden in de geschiedenis van het talenonderwijs weer een oude vertrouwde PHG-dag, een symposium dat ditmaal plaatsvindt in 's-Hertogenbosch, waar wij tot ons genoegen te gast zullen zijn bij de alom bekende uitgeverij Malmberg. Een bezoek aan de historische collectie, een boekpresentatie en twee lezingen vormen de hoekstenen van deze ontmoeting op dit brede vakgebied. Het bestuur heet alle belangstellenden van harte welkom.
— PROGRAMMA:
10.00-10.30 u - aankomst en koffie
10.30-12.30 u - presentatie door Uitgeverij Malmberg en bezoek aan de collectie historische leerboeken in het bezit de uitgeverij, die meer dan 100 jaar oud is. (Uitgeverij Malmberg is te vinden aan de Leeghwaterlaan 16 te 's Hertogenbosch. De locatie is ideaal voor treinreizigers; zij nemen de achteruitgang van het station en lopen ongeveer 100 meter. De uitgeverij bevindt zich naast het Paleis van Justitie aan de linkerkant van de weg.)
13.00 u - Presentatie heruitgave beide grammatica's van Peeter Heyns als eerste deel van de PHG-reeks Teksten op het gebied van de geschiedenis van het talenonderwijs door dr. Els Ruijsendaal.
13.15-14.00 u - lunch
Twee lezingen (tijd inclusief discussie):
14.00 u - Adriaan van der Weel, hoogleraar te Leiden, spreekt over: Literaire schoolboeken en hun uitgevers (Kirberger en de Erven Bohn)
14.45 u - De historici André Beening en Johan Joor spreken over de aanwezigheid, het belang en de ontsluiting van de collecties school- en leerboeken in Nederland.
15.30 - 16.00 u thee en huishoudelijke vergadering
16.00 - sluiting
— Organisation / Kontaktadresse:
Tot en met woensdag 29 maart kunt u zich opgeven bij:
dr. Frans Wilhelm // tel. 0(031)24-3441877
f.wilhelm@hetnet.nl — en uiteraard ook via onze weblocatie:
info@peeterheynsgenootschap.nl
Als u slechts een deel van de dag kunt bijwonen, wilt u dat dan even aangeven?
 
 oben 
 
21.–23.06.2006  
Third International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL), Leiden (NL)
-- CALL FOR PAPERS -- »Van 21 tot en met 23 juni 2006 organiseren het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) de Third International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL).«
— vorgesehene Themen:
Bijdragen voor dit congres behandelen een onderwerp op het gebied van van de historiografie van de lexicografie, lexicografie van historische taalfasen en historische lexicologie. Tijdens de derde ICHLL zal speciaal aandacht besteed worden aan electronische toepassingen in deze onderzoeksgebieden. Bijdragen kunnen zich daarop richten, maar het is niet noodzakelijk. --
Key note speaker zal zijn dr. Edmund Weiner, waarnemend hoofdredacteur van de OED, die aan de wieg stond van de digitalisering van de OED en nauw betrokken was bij de voorbereidingen van de eerste cd-romuitgave.
— Termine:
U wordt uitgenodigd voor 1 januari 2006 een abstract in te dienen van 300-400 woorden ...
— Organisation / Kontaktadresse:
Marijke Mooijaart // Instituut voor Nederlandse Lexicologie // Postbus 9515 // 2300 RA Leiden - Netherlands
–    Tel.:  +31-[0]71-527.2268
– eMail:  mooijaart@inl.nl
— weitere Informationen:
–  WWW: http://www.le.ac.uk/english/jmc21/ishll.html
[ISHLL mailing list: http://lists.le.ac.uk/mailman/listinfo/ishll
 

28.–30.06.2006  
XVIII. Internationales Kolloquium des ‘SGdS’ — Historiography of Linguistics in the 21st Century: Challenges and Perspectives; Leiden (NL)
ANKÜNDIGUNG — EINLADUNG — CALL FOR PAPERS:
––» siehe die Sparte Tagungen des ‘SGdS’ dieser WebSite.
 
 oben 
 
07.–11.09.2006  
Annual Colloquiumof the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, Sheffield (UK)
-- CALL FOR PAPERS --
»The 2006 Colloquium [...] will be held from Thursday 7 September to Sunday 11 September 2006 at the University of Sheffield, UK. The Leslie Seiffert Memorial Lecture will be delivered by Peter Burke, Professor of Cultural History at the University of Cambridge and author of Language and Communities in Early Modern Europe. The conference will overlap with a symposium on Linguistics and Social Theory in the USSR 1917-38. Those attending the HSS Colloquium will be welcome to enrol in this symposium and vice versa.
Accommodation and meals will be provided at Ranmoor House, a hall of residence 15-minute walk or 5-minute bus journey from the main University site. There will also be the option of staying in nearby hotel accommodation, and all the options will be indicated on the booking form, which will be available, along with further information about the conference, on the Society website in early 2006.
Papers (30 minutes, including discussion) are invited on any aspect of the history of linguistic thought or practice. Ideas for themed sessions or panel discussions are also very welcome. All proposals, including title and abstract (max. 250 words) should be sent
— Termine:
by the end of February 2006 (or by agreement with the organisers).
These will be subject to anonymous review. Notification of acceptance of proposals will be made by 31 March 2006.
— Organisation / Kontaktadresse:
Fiona Marshall / Department of English Language and Linguistics / University of Sheffield / GB-Sheffield S10 2TN / UK
– eMail:  f.c.marshall@shef.ac.uk
— weitere Informationen:
–  WWW: http://www2.arts.gla.ac.uk/SESLL/EngLang/HSS/index.html   //   http://www.henrysweet.org
 Sheffield University is the leading centre for the study of the history of linguistics in the United Kingdom, offering undergraduate, Master's level and PhD-level teaching in this area. The City of Sheffield is located centrally in the United Kingdom, and is very accessible by air, train or road. International airports in close proximity to Sheffield include Manchester, East Midlands, and Robin Hood Sheffield-Doncaster, and Sheffield is two hours north of London by train. Sheffield has witnessed a great deal of regeneration in recent years and is now a vibrant and attractive city, surrounded by some of the most stunning countryside in England.
NB: Financial assistance may be available from the Paul Salmon-Pieter Verburg Memorial Fund to members of the Society, who wish to present a paper, but whose financial circumstances make this difficult. Information about this will be posted on the Society's website [see below] in March 2006.«
 
 oben 
14.–16.09.2006  
Il filo del discorso. Intrecci testuali, articolazioni linguistiche, composizioni logiche — XIII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio. Università della Tuscia (Viterbo, I)
-- CALL FOR PAPERS --
»Il comitato esecutivo della Società di Filosofia del Linguaggio ha dato compimento al mandato ricevuto dall'Assemblea dello scorso 30 settembre, definendo il temario:
1) l'unità del discorso e le sue parti: unità semiotica e linearizzazione, segmentazione e composizionalità logica, articolazioni e categorizzazioni linguistico-grammaticali
2) la coesione logico-linguistica: predicati insaturi, funzioni di argomenti e valori; istituzioni di riferimento e sostituzioni anaforiche e cataforiche; premesse e conclusioni, condizioni e implicazioni, espliciti e impliciti
3) la composizione enunciativo-comunicativa: cotesti e contesti, background e focus, tipologie e strategie testuali.
4) discorsi sconnessi, frammentari, evasivi, reticenti, inconcludenti: cesure, fratture, infrazioni delle compagini testuali e comunicative.
Per quanto riguarda l'organizzazione delle sessioni, il comitato ha deliberato di limitare il numero complessivo degli interventi per sessione ad un massimo di 6 (di cui due relazioni invitate e 4 comunicazioni), in modo da lasciare più spazio al dibattito.
— Termine: È quindi indetto il call for papers: termine ultimo per la presentazione delle proposte di comunicazione (2 cartelle, max 5000 battute) è il 20 Aprile 2006.
Vanno inviate per posta elettronica ai componenti dell'esecutivo:
— Organisation / Kontaktadresse:
– eMail:  savina.raynaud@unicatt.it
– eMail:  francipiazza@libero.it
– eMail:  eva.picardi@unibo.it
– eMail:  felice.cimatti@tin.it
– eMail:  claudia@nous.unige.it
— weitere Informationen:
–  WWW: Infine, per l'organizzazione logistica, grazie all'interessamento di Raffaella Petrilli, ci verrà comunicato a breve un elenco di alberghi della zona. Tenete d'occhio il nostro sito http://scienzecognitive.unime.it/filling
 
 oben 
 
2007  
 
7.–9.06.2007  
Symposium on the Languages of Science in the Time of Linnaeus, Uppsala (SE)
»The tercentenary of the birth of the Swedish botanist Carl Linnaeus in 1707 will be commemorated by Uppsala University in many different ways. The Faculty of Languages will be celebrating the occasion by arranging a Symposium on the languages of science in the time of Linnaeus. The meeting will take place from Thursday 7 June to Saturday 9 June 2007.«
»Scholars interested in giving a paper at the symposium are invited to send in abstracts for consideration of the Programme Committee.«
— Termine:
Submission deadline: December 1, 2006.
More details is found on the conference website: ABSTRACTS
— Organisation / Kontaktadresse:
Symposium Secretariat / Academic Conferences / P.O.Box 7059 / SE-750 07 Uppsala
–    Tel.:  +46-[0]18-67.22.90 & +46-[0]18-67.10.03
–    Fax:  +46-[0]18-67.35.30
– eMail:  linnaeuslang@akademikonferens.uu.se
— weitere Informationen:
–  WWW: http://www.akademikonferens.uu.se/linnaeuslang
 
 
20.–22.06.2007  
Révolutions saussuriennes, Saussuresche Revolutionen, Genf (CH)
»Anläßlich des 150. Geburtstags von Ferdinand de Saussure, anläßlich des 100jährigen Jubiläums der ersten Vorlesung über allgemeine Sprachwissenschaft, anläßlich des 50jährigen Jubiläums der Publikation von Robert Godels „Sources manuscrites du CLG“ veranstaltet die Universität Genf vom 20. bis 22.06.2007 in Genf das internationale Kolloquium «Révolutions saussuriennes, Saussuresche Revolutionen»
Thematische Schwerpunkte:
1. Zeichen und Geist
2. Sprachliche Systeme und ihre Beziehungen zu physischen und sozialen Systemen
3. Dynamiken und Zeitlichkeit
4. Saussure, Texte und andere kulturelle Gegenstände
Konferenzsprachen: Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch«
— weitere Informationen:
–  WWW: http://www.saussure.ch
 
 oben 
 
2008  
 
28.08.–02.09.2008  
XI International Conference on the History of Language Sciences (ICHoLS), Universität Potsdam (BRD)
— Vorankündigung —
»Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die elfte Internationale Konferenz zur Geschichte der Sprachwissenschaften (International Conference on the History of Language Sciences, ICHoLS XI) vom 28. August bis 2. September 2008 an der Universität Potsdam stattfinden wird.
Die International Conference on the History of Language Sciences wird seit 1978 im dreijährigen Rhythmus durchgeführt und fand bisher in Ottawa, Lille, Princeton, Trier, Galway, Washington, Oxford, Fontenay-St. Cloud (Paris), São Paolo-Campinas und Urbana-Champaign statt. Beiträge zu allen Bereichen der Geschichte der Sprachwissenschaft sind willkommen. Neben vielfältigen Themenbereichen von der Antike bis zur Zeitgeschichte der Linguistik, von Einzelfallstudien bis zu methodologischen Überlegungen, möchten wir ihre Aufmerksamkeit auf die Beziehungen zwischen Geschichte und Methoden der heutigen Linguistik lenken. Es wird auch die Möglichkeit bestehen, computergestützte Projekte zu präsentieren. Besonders möchten wir junge Wissenschaftler ermutigen, uns zu schreiben.«
— Termine:
»Im September werden wir uns mit einer Aufforderung zur Einsendung von Beitragsvorschlägen und Abstracts an Sie wenden. Wenn Sie uns schon jetzt kontaktieren möchten, weitere Informationen wünschen oder uns Hinweise auf Ihre Projekte geben wollen, schreiben Sie uns bitte [s.u.]. Wir stellen auch gern einen Link zu Ihrer Homepage her.«
— Organisation / Kontaktadresse:
Prof. Dr. Gerda Haßler / ‘ICHoLS XI’ / Universität Potsdam / Postfach 60 15 53 / D–14415 Potsdam
– eMail:  info@ichols-xi.de
— weitere Informationen:
–  WWW: Erste Infomationen zur Konferenz finden Sie unter http://www.ichols-xi.de
 
 oben 

Zurück zum Inhalt  – Editorial  – Rückblick  Vorschau  Rezensionen  – Veröffentlichungen ...
Sonstige NachrichtenNodus PublikationenProjektankündigung  – Internet
Tagungen des SGdS  – Mitgliederverzeichnis  – Chronik
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft


©1998-2006 by Klaus D. Dutz, Münster – ISSN 0938-0361  –– Design & Betreuung: Angelika Rüter, Münster
|––» Kontakt- / Redaktionsadresse